Stichting BOOR verzorgt het openbaar basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Kwalitatief, eigentijds en uitdagend onderwijs voor alle leerlingen. Dat is waar BOOR voor staat. Ruim 3800 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor uitstekend onderwijs voor ongeveer 30.000 leerlingen. Het Best denkbare Openbaar Onderwijs in Rotterdam.

Missie

Maximale kansen creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten.

 

Visie

Wij dragen zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling.

 

Motto

Het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam.

 


Kernwaarden

  • Maximale talentontplooiing

  • Actieve pluriformiteit

  • Nieuwsgierigheid, betrokken en toekomstgericht

  • Naleving van kinderrechten

  • Sterke binding met de samenleving