Vacature Leerkracht trainingsklas De Vlinder

 • 0.6 fte
 • leerlingen
 • Schaal LC
Solliciteren

Wij werken aan

De Piloot biedt kwalitatief, uitdagend, stimulerend onderwijs aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Wij hanteren de kerndoelen voor het regulier onderwijs als uitgangspunt.

Dit betekent dat wij:
• nauwkeurig volgen, observeren en krachtig handelen
• zorgen voor duidelijkheid in ruimte, activiteit, interactie en tijd d.m.v. onze basisaanpak vanuit de methode Wijzer Onderwijs
• samenwerken met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en ketenpartners
• een veilige leeromgeving bieden waarin de leerling zich optimaal kan ontwikkelen, door adaptief onderwijs te bieden.

Heb jij een groot hart voor leerlingen met een ernstige belemmering van de schoolgang en wil jij ze verder helpen? Lees snel verder!

SO De Piloot locatie De Vlinder
De Piloot is een cluster 4 school en het hoofdgebouw van De Piloot is gevestigd in Rotterdam Ommoord en is een school van stichting BOOR. Ongeveer 78 scholen vallen onder onze stichting, waaronder De Vlinder in Gouda (onderdeel van de Piloot).

Locatie De Vlinder, aan de Van Heuven Goedhartsingel 10 te Gouda, vormt een onderdeel van Enver Jeugdhulp. Er zijn 2 soorten groepen op De Vlinder, te weten JOB- groepen waar dagbehandeling en onderwijs geïntegreerd wordt aangeboden aan jonge kinderen. Sinds januari 2020 is er een samenwerking bijgekomen met Curium, Enver en De Piloot. Dit heeft geresulteerd in een trainingsklas voor kinderen die dagbehandeling krijgen vanuit Curium en/of Enver in de groepen Ster en Schelp.

JOB- groepen:
De Piloot verzorgt sinds augustus 2018 op de locatie De Vlinder het onderwijs in 4 groepen. Deze groepen zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Kinderen vanaf 3 jaar worden ingeschreven op De Piloot.

In de JOB-groepen (jeugdzorg, onderwijs en behandeling groepen) zijn behandeling vanuit Enver en onderwijs geïntegreerd in één groep. Dit betekent praktisch dat er 5 dagen jeugdzorgwerkers van Enver op de groep aanwezig zijn en 2 om 3 dagen een leerkracht van De Piloot. In het begin van het behandel-/schooljaar zal de nadruk liggen op de behandeling. Gedurende het behandel-/schooljaar zullen de onderwijsactiviteiten in de groep steeds meer worden uitgebreid. De jeugdzorgwerkers en de leerkracht werken in de groepen vanuit dezelfde visie en aanpak en bieden behandel- en onderwijsactiviteiten aan.

Trainingsklassen:
In januari 2020 is op de locatie De Vlinder in Gouda een nieuwe samenwerking met Curium, Enver en De Piloot gestart waar kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar dagbehandeling kunnen krijgen in combinatie met een trainingsklas waar de kinderen vanuit De Piloot onderwijs krijgen. De kinderen in de dagbehandeling zijn vaak vastgelopen in het onderwijs. Daarom komen zij in opbouw naar de trainingsklas om te oefenen om weer onderwijs te volgen. De lessen die worden gegeven door de leerkrachten van De Piloot op De Vlinder sluiten aan bij het lesprogramma van de overige groepen van De Piloot.

In de trainingsklas zitten leerlingen van groep 1 t/m 8.

Wat heb je?

Je hebt een duidelijke visie op onderwijs aan leerlingen met gedragsproblematiek en kunt deze afstemmen op de behoefte aan structuur en duidelijkheid van onze specifieke doelgroep. Deze doelgroep ziet er als volgt uit: 7 leerlingen variërend in leeftijd tussen 5-12 jaar met zware psychiatrische problematieken. 

 • Je bent in het bezit van een pabo diploma;
 • Je bent collegiaal, flexibel, je bent geduldig en kan goed relativeren;
 • Ervaring in het speciaal onderwijs is een pré, maar geen vereiste;
 • Je bent van nature een teamplayer, er wordt intensief samengewerkt met Enver en LUMC. Er zijn verschillende overleggen met de jeugdzorgwerkers, orthopedagogen en collega’s van De Piloot, waarbij je van elkaar kan leren!
 • Je bent in staat om achter het gedrag van het kind te kijken en je handelen aan te passen op de ondersteuningsbehoefte van het kind.

Wat krijg je?

 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en salaris conform cao-PO schaal LC (inschaling afhankelijk van kennis en ervaring);  
 • Jouw werktijden zijn van 08:00 uur tot 16:30 uur;
 • Je komt terecht in een warm bad met zeer betrokken en ondersteunende collega’s;
 • Geweldige leerlingen met een eigen handleiding;  
 • Een werkwijze die is gebaseerd op de methodiek Geweldloos verzet.

Wat kun je?

Je kan relativeren en benadert problemen met humor en kan letterlijk en figuurlijk tegen een stootje. Je bent duidelijk en consequent en geeft je grenzen aan. Je staat stevig in je schoenen en bent altijd op zoek hoe jij kan zorgen voor de verandering van het gedrag en de ontwikkeling van het kind.

 • Je kan goed samenwerken in een klein, zelfstandig team;
 • Je hebt een speciale basishouding en begrip voor het soms ongrijpbare gedrag van de leerling;
 • Je hebt vertrouwen in een positieve ontwikkeling van ieder kind, je kunt de leerlingen dan ook positief benaderen;
 • Je kunt variëren in didactische en pedagogische werkwijzen.

Extra info

Meer weten? Kijk op onze website: https://www.depiloot.nl/vestigingen/locatie-de-vlinder/

Vragen?

Nieuwsgierig? Heb je vragen? Bel onze Afdelingsleider Tamara Hulshoff, bereikbaar via 010-420 53 14.

Jouw talent telt bij BOOR

Stichting BOOR is klein én groot. BOOR is klein: jouw school in de wijk of binnen de gemeente, met een overzichtelijk team en een nauwe betrokkenheid bij de omgeving. Maar BOOR is ook groot: drie sectoren, 125 schoollocaties en 4000 collega’s. Het kleine schoolniveau geeft je geborgenheid, korte lijnen en verantwoordelijkheid. En ook het besef dat jij het verschil kan maken. Elk talent telt. Je kunt daarbij rekenen op de kracht van een grote organisatie. De ontwikkeling van elke medewerker staat voorop en we stimuleren dit én helpen je erbij op vele manieren. Bij BOOR weten wij: mensen groeien door samenwerking, verbinding en oog voor elkaar!
Solliciteren

Sollicitatieprocedure

In 6 stappen aan de slag bij BOOR

1

Sollicitatieformulier invullen
Vul het formulier in en upload eventuele documenten en wij gaan aan de slag.

2

Selectie
Na ontvangst van je sollicitatie hoor je zo spoedig mogelijk van ons.

3

Eerste gesprek
Samen gaan we in gesprek. Past deze baan niet bij jou dan kijken we of er andere opties zijn.

4

Assessment
Afhankelijk van de functie volgt een assessment.

5

Arbeidsvoorwaarden
We bespreken de details zoals startdatum, aantal uur, inschaling etc. Daarna krijg je ons voorstel én natuurlijk je contract.

6

Aan de slag
Na je start word je ingewerkt op school of bij BOOR Services en doe je afhankelijk van je functie mee aan ons onboarding-programma. Je ontmoet andere nieuwe collega’s en bouwt je eigen netwerk op. Je ontdekt de kansen die BOOR biedt voor je persoonlijke én vakinhoudelijke ontwikkeling.

Sta open! voor interessante vacatures

Onderwijsassistent trainingsklas

Help jij onze leerlingen met een ernstige belemmering van de schoolgang?

 • SO De Piloot locatie De Vlinder
 • Gouda
 • 0.8 fte
 • Schaal 5
Bekijk vacature

Docent Duits VSO vmbo/havo

Een prachtige kans om ervaring op te doen in een heel leuk team met nog leukere leerlingen!

 • Mytylschool de Brug
 • Rotterdam
 • 0.6 fte
 • Schaal LC
Bekijk vacature

Nog niet gevonden wat je zoekt?
Gebruik dan onze wegwijzer

Wegwijzer