“De focus ligt altijd op de goede dingen.”

Mieke Willemstein / Jobcoach Job Academie /

“Inmiddels hebben we 52 jongeren aan een baan geholpen. Doordat Rijnmond bouw dit jaar is gestart als leerwerkplek hebben we een breed aanbod. Van zorg tot onderwijs tot bouw. Hierdoor hebben jongeren meer keuze en ze hebben de mogelijkheid om gedurende het jaar van stageplek te wisselen. Dit schooljaar lopen er 27 jongeren stage.”

Mieke Willemstein

Een baan met betekenis

Job Academie

Docent en jobcoach. Dat is Mieke Willemstein. Mieke heeft jarenlange ervaring met lesgeven op BOOR-scholen, altijd in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Twee jaar geleden is ze gestart als docent en jobcoach bij de Job Academie. Ze geeft les en begeleidt zes jongeren in de praktijk. Zij lopen vijf dagen per week stage op De Globe en SBO Sonnevanck. Deze BOOR-scholen delen een prachtig authentiek schoolgebouw in Rotterdam-Zuid. Mieke geeft hen les en begeleidt de leerlingen intensief tijdens hun dag. Zij is het aanspreekpunt en altijd bereikbaar, ook in de avonduren en de weekenden als dat nodig is.

"De kans vergroten op een betaalde baan."

Job Academie

Bij de Job Academie volgen de jongeren een leerwerk-traject in een bedrijf. In het laatste schooljaar zijn de jongeren daar 5 dagen per week aanwezig. Ze krijgen er les en lopen er verschillende stages.

De leerkracht en de jobcoach zijn er iedere dag om les te geven en op de werkvloer te begeleiden. Ook mensen uit het bedrijf helpen mee.

Vijf leerwerkplekken

Bij de Job Academie volgen de jongeren een leerwerk-traject binnen een bedrijf. In het laatste schooljaar zijn de jongeren daar vijf dagen per week aanwezig. Ze krijgen er les en lopen er stage. In schooljaar 2016/2017 startte de Job Academie met één werkplek: Franciscus Gasthuis en Vlietland. In de loop van de jaren zijn er vier plekken bijgekomen waar jongeren worden opgeleid tot echte werknemers. Verzorings- en verpleeghuis Rijckehove van de Zellingen, Harbour International & Bilingual School of Rotterdam, De Globe en SBO Sonnevanck en sinds dit schooljaar ook Rijnmond bouw.

Zelfstandig naar het werk

Mieke: “Vanaf het moment dat de stage start zijn ze mijn collega’s. Ze zijn geen scholier meer. Ik begeleid hen intensief tijdens hun werkzaamheden en leer ze hoe het er aan toe gaat op het werk.” En dat is met een reden. De jongeren van de Job Academie leren moeizaam. En daarbij missen veel van hen het vertrouwen in eigen kunnen.

In de eerste weken is Mieke met de basis bezig. Ze leert hen bijvoorbeeld zelfstandig naar het werk te komen. Waar de jongeren voorheen werden opgehaald met de taxi, gaan ze nu alleen. Het is de kracht van herhaling en intensieve coaching wat werkt voor hen. “Ik neem met ze door hoelaat ze hun wekker moeten zetten om op tijd op het werk te zijn. We zoeken uit hoe laat ze van huis weg moeten en welke route ze moeten nemen om hier te komen. En ze komen in het begin echt wel te laat, maar dat geeft niet. We bespreken het en gaan na hoe ze de volgende dag wel op tijd kunnen komen.”

Jongeren groeien

Mieke heeft een baan met betekenis. Ze vindt het heel waardevol dat ze echt het verschil kan maken voor de jongeren. En ondanks dat het intensief is en het ook buiten werktijden haar aandacht vraagt wil ze niets liever. Mieke gelooft namelijk in het concept van de Job Academie. Ze ziet jongeren groeien. Zowel op het gebied van werken als op sociaal-emotioneel niveau. Koffie drinken in de pauze en even kletsen met een collega in plaats van de telefoon checken. Ook dat leren ze. “De eerste dagen laat ik ze nog even op hun smartphone zitten, maar langzaamaan voer ik het gesprek en probeer ik ze weg te halen uit de veiligheid van het scherm.”

Naarmate de tijd vordert krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen. Ze worden als collega gezien, ze zijn nodig en zijn echt onderdeel van het team. De jongeren voelen zich daardoor waardevol. Mieke: “Het open team van De Globe en Sonnevanck draagt daar onwijs hard aan bij. Ieder teamlid staat open voor ze en dat voelen ze ook.”

Een contract

Na het intensieve stagejaar krijgen veel stagiaires een baan aangeboden. Mieke vindt dit geweldig en wil meer bekendheid voor de Job Academie, omdat het echt werkt. Zowel bij jongeren als het bedrijfsleven. Mieke: “Inmiddels hebben we 52 jongeren aan een baan geholpen. Doordat Rijnmond bouw dit jaar is gestart als leerwerkplek hebben we een breed aanbod. Van zorg tot onderwijs tot bouw. Hierdoor hebben jongeren meer keuze en ze hebben de mogelijkheid om gedurende het jaar van stageplek te wisselen. Dit schooljaar lopen er 27 jongeren stage.”

Fouten maken en vragen stellen mag

Voor Mieke gelden er een aantal niet te missen factoren voor een goede dag. Zo is het enorm belangrijk de leerlingen het gevoel te geven dat ze er mogen zijn en om hen als volwaardig te zien. Daardoor leren ze trots te zijn op zichzelf. Een tweede element is investeren in een band, want er wordt pas iets geleerd als er een band is opgebouwd. “Om dit te realiseren stel ik me zelf ook kwetsbaar op” vertelt Mieke. De laatste tip: “De focus ligt altijd op de goede dingen”. De stagiaires groeien en wat Mieke dan terugkrijgt is onbetaalbaar. Een van jongeren gaf haar het allermooiste compliment ooit: “U heeft me geleerd dat ik fouten mag maken en dat ik vragen mag stellen