''Muziek maken is goed voor de taal- en rekenontwikkeling.''

Lieke Thomassen / Directeur Kindcentrum IJsselmonde / Rotterdam

”Muziek maken is goed voor de taal- en rekenontwikkeling. Drama werkt aan zelfvertrouwen. We zien dat verlegen kinderen na enkele weken ineens naar voren stappen en meedoen. Dat is geweldig.”

Lieke Thomassen

Kinderen de wereld meegeven

Kindcentrum IJsselmonde

IKC IJsselmonde is nog maar net verhuisd naar het nieuwe gebouw. Een prachtige school in IJsselmonde. Een wijk met nogal wat sociale problematiek en waar veel laaggeletterdheid is. Wat kan je dan als school doen om kinderen klaar te stomen om zelfredzaam te zijn in deze wereld. We vragen het aan Lieke Thomassen, directeur van IKC IJsselmonde.

"Bij ons mag elk kind zichzelf zijn."

Kindcentrum IJsselmonde

Ons KC is gelegen in de wijk IJsselmonde. Twee reguliere basisscholen en een school voor Speciaal Basisonderwijs in Rotterdam IJsselmonde zijn, samen met opvang, opgegaan in Kindcentrum IJsselmonde. Sinds begin 2022 wordt er in een prachtig nieuw gebouw unitonderwijs gegeven aan bijna 400 leerlingen. Wij zijn een openbare school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Welke cultuur, religie of sociale achtergrond een kind ook heeft. Wij leren kinderen om respect voor elkaar te hebben. Bij ons mag elk kind zichzelf zijn.

In het gebouw vind je ook De Rotterdamse peuterschool Peuter&Co, KindeRdam, Centrum voor Jeugd en Gezin, een fysiotherapeut, een diëtist en een logopedist. Alles onder één dak. Fijn, want zo krijgen kinderen snel alle zorg en aandacht die ze nodig hebben.

Wat heb je nodig om meer kansen te bieden?

”Kinderen in deze wijk hebben niet dezelfde basis en achtergrond als kinderen in het nabijgelegen Hillegersberg of Nesselande. Ouders hebben hun handen vol om alles rond te krijgen en geen tijd of geld om aan andere zaken te besteden. Om kinderen hier meer kansen te geven hebben we meer tijd nodig. Tijd om kinderen te leren ‘het leven te leven’ in én buiten school. Taal is daarbij de sleutel naar meer kansen. Het is niet voor niets voor ons een belangrijke pijler. Meer taal- en rekenlessen is niet de oplossing. Dus hebben we gekozen om taal op allerlei mogelijke manieren aan te bieden.”

”We bieden een breed programma aan, waar we kinderen de wereld willen meegeven. Denk maar aan muziek, theater, dans, sport of filosofie. Kinderen uit IJsselmonde krijgen dit van huis uit niet mee. En muziek maken is goed voor de taal- en rekenontwikkeling. Drama werkt aan zelfvertrouwen. We zien dat verlegen kinderen na enkele weken ineens naar voren stappen en meedoen. Dat is geweldig.”

Hoe integreren jullie onderwijs en opvang?

”Het IKC is dagelijks open van 7.00 uur tot 19.00 uur. De schooldagen voor regulier basisonderwijs zijn langer dan normaal. Geen woensdagmiddag meer vrij en op vrijdag ook een normale schooldag. De nieuwe structuur en voorspelbaarheid helpen kinderen omdat een schooldag altijd op dezelfde tijd begint én eindigt.”

”En alles is op één plek. In het IKC bieden we naast onderwijs ook opvang (peuters en bso) en is bijvoorbeeld ook het CJG gevestigd. Zo gaan onderwijs, opvang en gezondheid hand in hand. Wij hebben de organisaties ook echt geïntegreerd. Samen zijn we verantwoordelijk (ook financieel) waardoor onderwijstijd en bso-tijd elkaar afwisselen. Zo kunnen we meer onderwijstijd bieden, en is er ook ruimte voor ontspanning en op andere manieren leren. Dat moet zijn vruchten gaan afwerpen.”

Hoe werkt dat met 100 kinderen in één unit?

”We werken op school in units. Kinderen hebben hierdoor veel meer bewegingsvrijheid én keuzevrijheid. Ze leren hoe ze hun eigen plek kiezen om te leren. Ze krijgen inzicht in hun eigen leerproces en wat voor hun wel of niet werkt of dat ze beter op een andere plek aan de slag kunnen. Wat wij zien is dat als je niet de hele tijd op je stoel moet blijven zitten er ook minder behoefte is om te wiebelen op je stoel. Het is mooi te zien hoeveel rust er is op de units terwijl er wel 100 kinderen aan het werk zijn.”

Wat voor effect had het op het team?

”Voor de leerkrachten is het een flinke aanpassing. Doordat we met meer leerkrachten tegelijk op een unit aan het werk zijn moet je het goed afstemmen. Het is echt teamwork en je geeft niet alleen maar les aan je eigen stamgroep. In het begin hebben leerkrachten het gevoel dat ze de controle over de eigen groep verliezen. Maar het is anders en dat geeft een nieuwe dynamiek.”

”Je doet het meer samen en we zien het effect op de kinderen. Nu zitten wij natuurlijk in een mooi gebouw waar we alle faciliteiten hebben. Maar we hebben gemerkt dat je ook in een oud gebouw zo kan werken door een deur en een muur eruit te halen en de gang te benutten als werkruimte.”