“Onze grootste drijfveer is talent herkennen.”

Freya van Buuren / Directeur OBS de Esch / Rotterdam Noord

‘Het viel het me op hoe licht en ruim het hier is. Ik voelde me meteen, vanaf het begin, thuis. Ik ben zelf een geboren en getogen Rotterdamse. De ervaringen in mijn eigen schooltijd, als opgroeiende jongere in Rotterdam, hebben me geïnspireerd om zelf het onderwijs in te gaan. Ik weet hoeveel verschil het maakt of je talent gezien wordt op school. Dat is mijn grootste drijfveer: samen met mijn team het talent van ieder kind zien en dát verder brengen.’

Freya van Buuren

Aanpak op maat

OBS de Esch

We treffen Freya op een regenachtige dag in haar werkkamer op school. De deur naar de gang staat open, maar de school is leeg: geen kinderstemmen op de gang, geen jassen aan de haakjes. “Vandaag zijn de leraren op studiedag, en de kinderen zijn vrij” vertelt Freya. “We gebruiken de gelegenheid om de vloer van de hele school een goede schoonmaakbeurt te geven.” Freya stapte drie jaar geleden voor het eerst de school binnen. “Het viel me op hoe licht en ruim en hier is. De school staat op een centrale plek in de wijk. Ik voelde me meteen vanaf het begin thuis. Ik ben zelf een geboren en getogen Rotterdamse. De ervaringen in mijn eigen schooltijd, als opgroeiende jongere in Rotterdam, hebben me geïnspireerd om zelf in het onderwijs te willen gaan werken. Ik weet hoeveel verschil het maakt of je talent gezien wordt op school. En dat is dus ook mijn grootste drijfveer: het talent van ieder kind zien en dát verder brengen.”

"Een bruisende school in een betrokken wijk."

OBS de Esch

Obs De Esch is een basisschool op een bijzonder plekje in Rotterdam-Noord. Tussen het water en de historische gebouwen staat onze school centraal in de wijk De Esch. De school telt 125 leerlingen waarvan een groot gedeelte een NT2 achtergrond heeft.

Een goede sfeer

Een van de eerste dingen die Freya heeft gedaan toen zij op Obs De Esch begon was extra investeren in een veilig en rustig leerklimaat. “Kinderen leren en ontwikkelen het beste als er een goede, rustige sfeer heerst op school met duidelijke grenzen én ruimte. Pas als die basisvoorwaarde echt op orde is, kun je op andere vlakken meters maken.” Haar aanpak heeft nu, drie jaar later, duidelijk succes. “Vandaag nog zei een ouder tegen mij dat ze vond dat ik rust had gebracht. Daar is zij heel blij mee. De leerlingen worden gezien, en dat geeft vertrouwen.” Gezien worden, dat is de tweede pijler van de aanpak van Freya. “Naast het neerzetten van een sterk pedagogisch klimaat heb ik samen met het team goed in beeld gebracht waar ieder kind staat en wat het nodig heeft. Kinderen leren op verschillende manieren, daar willen we op school aandacht voor hebben. Sommige kinderen hebben meer hulp nodig, andere meer uitdaging. We hebben een leerkracht speciaal aangetrokken om leerlingen individueel te begeleiden. Zij is voor drie dagen bij ons en geeft één-op-één les aan kinderen die daar bij gebaat zijn. Bijvoorbeeld als zij door de coronaperiode wat achterstand hebben opgelopen op het gebied van taal of rekenen.”

Een goede start

Die aanpak op maat zie je ook terug in het leesonderwijs. Freya: “Een belangrijk onderdeel van ons leesonderwijs is het bouwlezen. Leerlingen van verschillende leeftijden met hetzelfde leesniveau lezen met elkaar. En er is individuele begeleiding voor leerlingen die zwakker zijn in lezen. Zij lezen vier keer per week met een begeleider. Hier doen veel vrijwilligers, ouders bijvoorbeeld, aan mee. We zetten alles op alles om de kinderen een goede leesstart te bieden. Want goed kunnen lezen is een belangrijke voorwaarde voor toekomstig succes.” Voor kinderen die wat meer aan kunnen is er de plusklas. De school werkt hiervoor samen met de Erasmus Universiteit. “De Erasmus Universiteit heeft een lesprogramma dat ze bij ons komen verzorgen, dus dat is best wel bijzonder. Daarnaast hebben we ook ons eigen programma voor de plusklas. We werken bijvoorbeeld met ‘pittige plustorens’. Dat zijn out-of-the-box denkopdrachten waarin kinderen leren op een heel andere manier te denken.” De leerlingen krijgen ook verrijkend materiaal op het gebied van rekenen, een plusboek voor taal en verrijkingsstof in verschillende disciplines. “We vinden het belangrijk dat kinderen uitgedaagd blijven, ook als ze de leerdoelen al behaald hebben. Als school zijn we er behoorlijk goed op afgestemd om alle verschillende niveaus te kunnen bedienen en uitdagen.”

Het team blijft ook leren

Niet alleen de kinderen leren elke dag, ook het team blijft zich ontwikkelen. Freya: “Ons team is nog best wel jong. Niet persé in leeftijd, maar vooral in het aantal jaren dat we samenwerken. We volgen daarom samen een programma om een hecht team te worden met elkaar. Daarnaast volgen we het programma ‘focus po’. Dat is een echt inhoudelijk programma over onderwijskwaliteit. Het helpt ons bij het in beeld brengen van de leerlingen en het samenstellen van een passend onderwijsaanbod. Met focus po houden we goed zicht op de ontwikkeling van alle kinderen.”

De toekomst

Vraag je Freya naar haar plannen voor de toekomst, dan beginnen haar ogen te stralen. “Om te beginnen zou ik het heel leuk vinden als we iets zouden gaan groeien. Onze school is kleiner dan de meeste scholen in Rotterdam. Op andere plekken zou je misschien denken over samenwerking of fusie met een andere school, om zo wat groter te worden. Dat is bij ons niet het plan. Onze school heeft een belangrijke plek in de wijk en ons schoolbestuur wil hier goed onderwijs blijven aanbieden voor de kinderen uit de buurt. Ik zou het natuurlijk geweldig vinden als nog meer ouders uit onze mooie wijk voor onze school zouden kiezen.”