''Programma helpt leerlingen om gelukkige volwassenen te worden.''

Manon Marchelinus / Directeur OBS Jan Antonie Bijloo / Rotterdam

“Sociaal-emotionele ontwikkeling is net zo belangrijk als goede cijfers halen.”

Manon Marchelinus

Leer- & Veerkracht

OBS Jan Antonie Bijlo

In 2020 was basisschool Jan Antonie Bijloo één van de deelnemers aan de Zomercampus010. 4500 leerlingen in heel Rotterdam gingen hierbij aan de slag met inspirerende workshops rond cultuur, sport en natuur- en milieueducatie. De focus lag op talentontwikkeling, vakoverstijgend leren en weerbaarheid. Jan Antonie Bijloo was zo enthousiast, dat de school nu ook meedoet aan een pilot met het blended learning-programma van Campus010. “Sociaal-emotionele ontwikkeling is net zo belangrijk als goede cijfers halen.”

Stichting Campus Nederland biedt in samenwerking met scholen leerzame programma’s aan basisschoolkinderen, tijdens schoolvakanties én daarbuiten. In Rotterdam is de stichting actief onder de naam Campus010. Campus010 organiseert campussen tijdens vier schoolvakanties, in de herfst, winter, lente en zomer. Scholen worden daarbij zoveel mogelijk ontzorgd: Campus010 neemt de complete organisatie voor haar rekening.

"Wij benaderen ieder kind persoonlijk."

OBS Jan Antonie Bijloo

De Jan Antonie Bijloo is een openbare en warme school in de wijk Lage Land. We zijn tijdelijk gehuisvest in een ander schoolgebouw omdat wij wachten tot onze prachtig nieuwe schoolgebouw klaar is!

Onze missie is om al onze leerlingen een goed gevulde rugzak aan kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen mee te geven zodat zij weten wat hun kwaliteiten en talenten zijn, weten wat zij nodig hebben en welke keuzes zij kunnen maken.

Sneller in het ritme

Mandy Markerink, directeur Stichting Campus Nederland: “Onze eerste Zomercampus in Rotterdam hielden we in 2020. Leerlingen én scholen waren erg enthousiast. De scholen zagen onder andere dat het voor leerlingen makkelijker was om na de zomervakantie weer in het schoolritme te komen. Ze waren nog gewend om elke dag samen aan de slag te gaan.” Toen kinderen werd gevraagd wat ze het leukste hadden gevonden tijdens de campus, stond het maken van een wijkkrant bovenaan. Verrassend, want ze hadden ook meegedaan aan workshops rappen en robots bouwen. Mandy: “Ze vonden de wijkkrant zo leuk, omdat iedereen er naar eigen kunnen aan bij kon dragen. Elk kind was onderdeel van het team.”

Blended learning

Naast campussen biedt Campus010 een blended learning-programma aan op scholen, waarin leerlingen aan de hand van projecten werken aan de SLO-kerndoelen, 21ste-eeuwse vaardigheden, begrijpend lezen en veerkracht. Verschillende scholen doen mee aan een pilot, die eind dit schooljaar wordt geëvalueerd. “Leren draait om meer dan alleen rapportcijfers, sociaal-emotionele ontwikkeling is net zo belangrijk”, zegt Mandy.

“Tijdens ons programma leren leerlingen aan de hand van projecten hun talenten kennen. Ze denken na over de toekomst, leren omgaan met stress en ontwikkelen een gezonde mindset en weerbaarheid. Ondertussen werken ze aan hun taalontwikkeling. Ons programma biedt hen tools om gelukkige volwassenen te worden, die hun dromen waar kunnen maken.” Het programma vindt plaats onder schooltijd en sluit nauw aan bij de pedagogische visie van scholen. Leerlingen worden begeleid door een tutor, die onderdeel is van het schoolteam.

Enthousiaste reacties

Jan Antonie Bijloo was één van de scholen die in 2020 meedeed aan de Zomercampus. Directeur Manon Marchelinus: “Dat was een groot succes. Kinderen kregen het gevoel dat zij ertoe deden en dat ze ergens goed in waren. Ze maakten nieuwe vrienden en waren trots op hun deelname aan de campus. Veel gezinnen van onze leerlingen hebben bovendien niet de middelen om tijdens de vakanties iets leuks te gaan doen. De Zomercampus was voor hen een cadeautje. Sinds dit schooljaar doen we, naast de campussen in de schoolvakanties, ook mee aan de pilot rond het blended learning-programma van Campus010. Onze school werkt sinds 2019 op basis van de schoolbenadering Leer- & Veerkracht, die draait om veerkracht, weerbaarheid en mindfulness. Het programma van Campus010 gaat uit van dezelfde principes.”

Leren over jezelf

Jan Antonie Bijloo selecteerde enkele leerlingen voor de pilot, die twee keer per week met hun tutor aan de slag gaan. Een enthousiaste deelnemer uit groep 7: “We leren veel over de toekomst. We denken na over hoe de wereld er straks uitziet en wat we later willen worden. Ik wil bijvoorbeeld in een dierentuin gaan werken en mijn tutor heeft uitgezocht wat ik daarvoor moet doen. Ook zijn we veel bezig met begrijpend lezen, geven we presentaties en doen we allerlei opdrachten. Zo hebben we een brief geschreven over de toekomst, die we over een paar jaar weer open mogen maken. We leren ook over onszelf. Hoe je jezelf kunt zijn bijvoorbeeld, en hoe je nee moet zeggen als je iets niet wilt. Het zijn andere onderwerpen dan tijdens een gewone schooldag, waar we veel van leren.”

Welbevinden van leerlingen

Manon: “De kracht van de samenwerking tussen onze school en Campus010 is dat we allebei werken vanuit het welbevinden van kinderen. Belangrijk, want corona heeft een deuk geslagen in dat welbevinden. En leren is niet mogelijk als je niet goed in je vel zit. Bovendien wordt steeds meer van kinderen gevraagd, bijvoorbeeld door de impact van social media. Het is belangrijk dat ze sterk in hun schoenen komen te staan. Er zijn nu tijdelijke gelden beschikbaar waarmee we Campus010 kunnen financieren. Ik wil de overheid oproepen om die gelden structureel te maken, zodat we voor een duurzame samenwerking kunnen gaan. Leerlingen hebben die extra inzet nodig.”