"Deze werkplek is een van de beste dingen die me ooit is overkomen."

Ellert de Regt / Zij-instromer OBS Nelson Mandela / Rotterdam

“Verbeter de wereld begint bij jezelf. Dat hoort denk ik wel bij mij. Ik verwacht van mezelf dat als ik iets kan verbeteren door ergens aan deel te nemen, dat ik dat ook probeer. Ik heb de verwachting van mezelf om te participeren. Op heel veel dingen in het leven heb je geen invloed, maar ik denk wel dat we als leerkrachten invloed uit kunnen oefenen op het beleid van BOOR. Ik geloof dat we allemaal het beste voor hebben met onze leerlingen, en we geven daar allemaal op onze eigen manier invulling aan. Ik doe dat onder andere door zitting te nemen in de mr en gmr.”

Ellert de Regt

Ik leer veel in deze branche

OBS Nelson Mandela

De ouders van zij-instromer Ellert vertrokken uit Rotterdam om hun kinderen op te laten groeien in de rust van het dorpje Bodegraven. Na Bodegraven verhuisde Ellert voor zijn studie naar Apeldoorn. Vervolgens woonde hij in Londen, Arnhem, Amersfoort en nu woont en werkt hij in de stad waar zijn ouders elkaar hebben ontmoet. Rotterdam. De stad waar hij altijd al wilde wonen. Hij geeft les aan groep 5 van OBS Nelson Mandela. Op deze school gelegen in de Afrikaanderwijk heeft hij afgelopen vrijdag het zij-instroomtraject afgerond. Het eindassessment bracht hij al eerder tot een goed einde. Hij scoorde maar liefst een 8!

"Het allerbelangrijkste is dat de kinderen gelukkig zijn."

OBS Nelson Mandela

Wij zijn de Openbare Basisschool Nelson Mandela, de andere school! Waarom anders? Het allerbelangrijkste voor ouders is dat hun kinderen gelukkig zijn. Dit is het uitgangspunt voor ons als school. Uit ervaring weten wij dat geen respect voor elkaar hebben een voedingsbodem is voor ongelukkige kinderen. Dit geldt overigens ook voor volwassenen. Daarom is onze allerbelangrijkste kernwaarde ‘Respect’. Wij geloven in een multiculturele samenleving waar respect de basis vormt. Dit is een ontdekkingsreis voor iedereen maar vooral voor kinderen. Op onze school willen wij dat het kind zijn/haar eigen talenten leert ontdekken en die van anderen. Met goed onderwijs met waar nodig individuele ondersteuning of leerlijn. Op deze wijze verzorgen wij al 30 jaar onderwijs in de Afrikaanderwijk, een wijk waar wij trots op zijn.

Opleiding en carrière

Zelf noemt Ellert zich het braafste en meest directe jongetje van de klas. Hij doet het graag goed en hij is uitermate kritisch op zichzelf. Na zijn vwo koos Ellert voor de hogere hotelschool in Apeldoorn. “Ik koos de minst studentikoze stad.” Hij moest, zo vond hij zelf, een andere richting op. Een richting met minder feestjes en joligheid. Toch richtte hij in Apeldoorn een studentenvereniging op, want die feestjes was hij klaarblijkelijk niet zo beu. Onlangs ontving Ellert een uitnodiging voor het tienjarig bestaan.

Gedurende zijn studie koos Ellert voor de premaster Wijsbegeerte aan de Universiteit van Twente. Hij vond gastvrijheid en ethiek interessanter dan enkel de bedrijfsvoering van een hotel. Dit had ook invloed op de keuze voor het onderwerp van zijn scriptie. Tijdens zijn scriptie maakte hij namelijk deel uit van een onderzoekslijn naar onder andere de ethische-, economische en maatschappelijke impact van het sluiten van een algemeen ziekenhuis op hun zorgregio en cliënten. Ellert zijn invalshoek was gericht op de wijze waarop beleid wordt afgestemd op de behoefte van cliënten en kwam daarmee weer terug op dat centrale onderwerp in zijn studie: gastvrijheid.

Na het behalen van zijn diploma werkte Ellert in de horeca, boekhouding en ict. Totdat hij besloot dat het genoeg was. “Ik was niet gelukkig in mijn baan van toen. Ik stelde mezelf de vraag, wat ga ik doen? Fysiotherapie, verpleging of de pabo?” Het werd dat laatste. Hij startte als zij-instromer bij BOOR in Rotterdam. In de stad waar hij altijd al over droomde.

Lesgeven gaat niet vanzelf

Ellert noemt het zij-instroomtraject pittig. De gedachte: “Dat ga ik wel even doen” kwam niet overeen met de werkelijkheid. “Lesgeven vraagt veel van je”, zo vertelt Ellert. De leerkracht in opleiding vraagt zich weleens af hoe het was gegaan als hij na zijn vwo met de pabo was gestart. Toch is hij blij met zijn bewandelde studie- en carrièrepad. “Ik denk dat het basisonderwijs veel kan leren uit andere branches. En ook andersom gaat dat op: ik leer veel in deze branche.”

Leren van deze vrouwen is fantastisch

Ellert kan het goed vinden met Norine Meinster, de directeur van Nelson Mandela en dus zijn leidinggevende. “Ze heeft het hart op de tong, ze is direct, warm en open. Dat werkt bij mij goed. Daarnaast heb ik het geluk gehad dat ik boventallig ben en dus rustig bij enkele collega’s kon meekijken.”

Ellert is dit jaar gekoppeld aan Youssra en afgelopen jaar aan Elaine. “We verschillen van leeftijd en ook onze culturele achtergrond is anders. Voordat ik hier kwam werken kende ik de wijk niet. Ik kwam bij een dochterorganisatie van Microsoft vandaan waar ze in Tesla’s rijden en enorme bonussen uitdelen. Dat is anders in de Afrikaanderwijk. Hier is veel armoede en er wordt thuis weinig Nederlands gesproken. Je ziet hier enorm complexe situaties die mij soms erg aan het hart gingen en gaan. De cultuurshock van toen naar nu is enorm. Maar Youssra en Elaine hebben me aan de hand genomen. Ik heb zoveel van ze mogen leren. Niet alleen over het onderwijs. Ik heb geleerd over de wijk, over culturele verschillen, overeenkomsten en ook heel veel over mezelf. Vaak handelen we vanuit de overtuiging dat we het zelf het beste weten. Youssra en Elaine hebben me laten zien dat het proberen begrijpen van anderen veel waardevoller is dan oordelen. Ik kan wel zeggen: Leren van hen is fantastisch.”

Nieuwbouw in Afrikaanderwijk

Op dit moment biedt Nelson Mandela onderwijs op twee plekken. Er is een locatie aan de Joubertstraat en aan de Christiaan de Wetstraat, maar dat gaat veranderen. De Afrikaanderwijk ondergaat op dit moment een flinke transformatie en er is heel veel nieuwbouw. Ook de school krijgt een nieuw gebouw. De verwachting is dat het in de zomer van 2023 wordt opgeleverd. De school komt aan de Jacominastraat, bij een parkje, in de zogenaamde Leeuwenkuil.

Verbeter de wereld, begint bij jezelf

Ellert staat vier dagen voor de klas en hij geniet één dag onderwijs aan de pabo. Daarnaast is Ellert secretaris van de medezeggenschapsraad (mr) van de Nelson Mandela en lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) van BOOR. Zijn kennis over en interesse voor medezeggenschap komt hier goed van pas. Ellert vindt het belangrijk van waarde te zijn en om mee te doen als je mee kan doen. “Verbeter de wereld begint bij jezelf. Dat hoort denk ik wel bij mij. Ik verwacht van mezelf dat als ik iets kan verbeteren door ergens aan deel te nemen, dat ik dat ook probeer. Ik heb de verwachting van mezelf om te participeren. Op heel veel dingen in het leven heb je geen invloed, maar ik denk wel dat we als leerkrachten invloed uit kunnen oefenen op het beleid van BOOR. Ik geloof dat we allemaal het beste voor hebben met onze leerlingen, en we geven daar allemaal op onze eigen manier invulling aan. Ik doe dat onder andere door zitting te nemen in de mr en gmr.”

Ellert ziet altijd kansen om van niets iets te maken. Hij heeft al veel dingen gedaan en zal veel dingen blijven doen: “Als ik iets leuk vind, dan blijf ik wel lopen. Als ik te hard loop, dan hoor ik het van Norine en de andere collega’s. Zij trappen geregeld op mijn rem. Dat vind ik prettig en heb ik nodig. Deze werkplek is een van de beste dingen die me ooit is overkomen.”