''Het gevoel dat we er voor elkaar zijn met een grapje tussendoor.''

Terry Burm / Leerkracht SBO de Kring / Rotterdam

“Het leuke van SBO is dat de kinderen een net iets andere aanpak nodig hebben dan op een reguliere school.  Zo moest ik meer structuur aanbrengen in mijn lessen. Een nieuwe uitdaging, waar ik wel weer aan toe was. Overigens ben ik van mening dat structuur voor ieder kind goed zou zijn, ook op reguliere scholen.”

Terry Burm

Tijd voor voldoende aandacht

SBO de Kring

Nog uitgedaagd worden na 40 jaar werken in het onderwijs? Dat is bij Terry zeker gelukt. Ze maakte de overstap van het reguliere onderwijs naar SBO De Kring en zit nu alweer zeven jaar op haar plek.

Terry (63) is al veertig jaar actief in het onderwijs. Ze is werkzaam geweest als leerkracht en directeur op verschillende scholen. Ze heeft 33 jaar in het reguliere onderwijs gewerkt en werkt nu alweer zeven jaar op De Kring. Ze staat voor groep 5/6.  “Ik had een goede klik met de school en daarom wilde ik hier komen werken.”

Nu, zeven jaar later, zegt ze zeker niet meer terug te willen naar het reguliere onderwijs. “Het leuke van SBO is dat de kinderen een net iets andere aanpak nodig hebben dan op een reguliere school.  Zo moest ik meer structuur aanbrengen in mijn lessen. Een nieuwe uitdaging, waar ik wel weer aan toe was. Overigens ben ik van mening dat structuur voor ieder kind goed zou zijn, ook op reguliere scholen.”

"We zijn een kleine school waar ieder kind gezien wordt."

SBO de Kring

We zorgen goed voor de kinderen en voor elkaar. Bij ons wordt ieder kind gezien. We kennen de kinderen, begrijpen wat ze nodig hebben en bieden een veilige plek waar kinderen zichzelf mogen zijn en kunnen groeien doordat ze succeservaringen opdoen, krijgen ze zelfvertrouwen en kunnen ze zich ontwikkelen.
SBO De Kring is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze school is net iets anders dan een reguliere basisschool. Wij zijn een school voor leerlingen met leerproblemen. Voor kinderen die meer behoefte hebben aan hulp dan op een basisschool.

Ieder kind wordt elke dag gezien

En hoe is het om te werken op SBO De Kring? “Iedereen zet zich voor de volle 100% in. We doen alles wat we kunnen en helpen elkaar waar nodig. Zo helpen de jonge collega’s mij met bijvoorbeeld computers en vragen jongere leerkrachten mij hoe ik een bepaalde situatie in de klas zou aanpakken.” Terry vindt het fijn dat zij de tijd heeft om ieder kind elke dag te zien en wij ze als leerkrachten voldoende aandacht kunnen geven. En het is goed dat een leerling altijd terecht kan bij onze schoolmaatschappelijk werker.

Bovendien gaat SBO De Kring het gesprek aan met leerlingen als het gaat om angsten. “Zo kan een kind bijvoorbeeld bang zijn voor door de gang naar de wc lopen. Hier praten we dan over. We vragen wat de leerling daar vervelend aan vindt en kijken samen naar een oplossing.”

Spanning en ontspanning afwisselen

Terry: “Op reguliere basisscholen starten kinderen vaak gewoon in groep 1. Hier komen ze meestal vanaf groep 3, 4 of 5 op school. Omdat dan pas wordt geconstateerd dat ander onderwijs nodig is. Zeker omdat de nieuwe kinderen dus ook moeten wennen aan de kinderen die elkaar al kennen, vind ik het mooi dat zij al snel zeggen dat ze hier gewoon zichzelf kunnen zijn.”

Rust, regelmaat, reinheid en gezelligheid zijn voor Terry belangrijk in de klas. “Dus goed werken in rust en niet schreeuwen. Regelmaat aanbrengen door duidelijk te delen wat we vandaag gaan doen en veel herhaling. Reinheid in de zin van een opgeruimde werkomgeving. En natuurlijk gezelligheid; het gevoel dat we er voor elkaar zijn met een grapje tussendoor.” Ook doet ze regelmatig een energizer tussendoor, zoals een dansfilmpje van het Nederlands danstoneel. Zo wisselen we spanning en ontspanning af.”

Een kind meer vertrouwen geven

Ze kan met haar werk veel betekenen voor zowel ouders als leerlingen. “Als een leerling een bepaalde vaardigheid niet kan, proberen we iemand te vinden, die de leerling daarbij kan helpen. Stichting MEE wordt soms ook ingeschakeld als een leerling niet alleen met de metro durft te reizen. “Dan gaat er iemand van de stichting mee en zo leert de leerling het uiteindelijk zelf.”

Terry geniet elke dag weer van de kinderen op school. Ze vindt het mooi dat ze een soort vertrouwensrol heeft in het leven van een kind. “Dat ze mij dingen in vertrouwen vertellen.” Het mooiste vindt ze de kinderen die iets beleefd of geleerd hebben waardoor ze enthousiast worden. “Dat werkt zo aanstekelijk! Ook hoop ik natuurlijk dat ze de normen en waarden die wij aanleren meenemen in de toekomst.”