''SBO is zo interessant, omdat je echt van méér meerwaarde kunt zijn.''

Colinda Maertens / Locatieleider SBO de Kring / Rotterdam

“Ik wil de leerlingen een stap verder helpen om een onafhankelijk leven te kunnen leiden.“ SBO is zo interessant, omdat je echt van méér meerwaarde kunt zijn. Wij zorgen voor een goede basis waarmee zij de toekomst tegemoet kunnen. Zo is er per half jaar op school een evaluatie met iedere leerling. Daarin staat de vraag centraal: Wat heeft dit kind de komende periode nodig?”

Colinda Maertens

Werken in het SBO

SBO de Kring

Van leerkracht tot locatieleider in zes jaar tijd. Dat is Colinda gelukt bij SBO De Kring. Die ene ambitie is dus al vervuld. Haar andere ambitie, kinderen verder helpen op weg naar een zelfstandig leven, vervult ze dagelijks.

Colinda (30) werkt al zes jaar bij SBO De Kring. Ze begon als leerkracht, werd vervolgens IB’er en is nu locatieleider. “Ik voel me op mijn plek op SBO De Kring.” Voor haar carrière heeft ze de academische lerarenopleiding gevolgd en is ze afgestudeerd als onderwijskundige.

“Ik wil de leerlingen een stap verder helpen om een onafhankelijk leven te kunnen leiden.“ SBO is zo interessant, omdat je echt van méér meerwaarde kunt zijn. Wij zorgen voor een goede basis waarmee zij de toekomst tegemoet kunnen. Zo is er per half jaar op school een evaluatie met iedere leerling. Daarin staat de vraag centraal: Wat heeft dit kind de komende periode nodig?

"We zijn een kleine school waar ieder kind gezien wordt."

SBO de Kring

We zorgen goed voor de kinderen en voor elkaar. Bij ons wordt ieder kind gezien. We kennen de kinderen, begrijpen wat ze nodig hebben en bieden een veilige plek waar kinderen zichzelf mogen zijn en kunnen groeien doordat ze succeservaringen opdoen, krijgen ze zelfvertrouwen en kunnen ze zich ontwikkelen.
SBO De Kring is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze school is net iets anders dan een reguliere basisschool. Wij zijn een school voor leerlingen met leerproblemen. Voor kinderen die meer behoefte hebben aan hulp dan op een basisschool.

Doelgroep

Colinda merkt dat lang niet iedereen weet wat SBO precies inhoudt. ‘’Onze leerlingen hebben leerproblemen en hebben méér ondersteuning nodig dan het reguliere onderwijs hen kan bieden’’. Tijdens rondleidingen en kennismakingsgesprekken legt Colinda uit dat leerlingen op het SBO hetzelfde aangeboden krijgen als op het reguliere onderwijs.

Er zijn toch verschillen: het tempo ligt lager, er is meer begeleiding en het is mogelijk meer aanpassingen te doen. ‘’Het is voor leerlingen heel fijn dat er extra ondersteuning in de klas geboden wordt. Zo is niemand een buitenstaander. Als een leerling toch af en toe de klas uit gaat, dan is dat hier ook niet gek omdat iedereen voor hulp weleens één op één werkt’’.

Veiligheid en rust

Het mooie van SBO De Kring is volgens de locatieleider dat het een kleine school is waar veiligheid en rust voorop staan. “Iedereen kent elkaar. De leerkrachten kennen alle kinderen en de leerlingen gaan ook goed om met elkaar. Zo helpt een oudere leerling een jongere leerling en voetbalt groep 3 tot en met 8 gezamenlijk op het plein.”

Op school wordt gewerkt met een strakke structuur waarbinnen van alles mogelijk is. “Daarbij is positiviteit heel belangrijk. Als onze leerling één vraag van de tien goed heeft, focussen we op dat ene goede antwoord en niet op de negen fouten. Hun gedrag verandert daardoor zo dat ze echt voelen dat ze het kunnen’’.

Aandacht voor het kind

Op De Kring is er veel aandacht voor het kind en kan iedereen op zijn of haar eigen manier leren. “Hier wordt dezelfde stof geleerd als op een reguliere school. We bieden in de onder- en middenbouw de leerstof trager aan, maar op het moment dat een leerling de stof beheerst en het niveau voor de middelbare school bekend is, passen we de snelheid van de leerstof hierop aan.”

Wat daarnaast belangrijk is, om steeds in het achterhoofd te houden, is dat niets vanzelfsprekend is op De Kring. “Wij zijn een school met veel verschillende leerlingen. In de voorbereiding van de lessen wordt daar door de leerkrachten goed rekening mee gehouden. Op SBO De Kring werken dan ook leerkrachten met veel expertise op het gebied van didactiek en gedrag. Deze kennis en kunde heb je nodig om het beste uit deze leerlingen te kunnen halen.”

Ontwikkeling en uitdaging

De (toekomstige) leerkrachten moeten volgens Colinda openstaan voor ontwikkeling en uitdaging. “Door rust en duidelijkheid zitten kinderen nu op hun plek bij ons en gaan ze weer met veel plezier naar school. We bespreken regelmatig met elkaar of wat we doen juist is en of dit onze leerlingen verder brengt. We zijn kritisch op onszelf en dat maakt dat wij elke dag weer het beste uit onszelf kunnen halen en daardoor ook uit onze leerlingen.”

Als je als leerkracht hier komt werken, ondersteun je automatisch het hele team. “Het is hard werken, maar wel in een fijne sfeer. Bovendien drinken we iedere dag om 14.30 uur koffie met elkaar om de dag door te nemen en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk is er ruimte voor privé-verhalen en een grapje.”