''Trots om bij BOOR te werken.''

Christianne van de Beek / HRD adviseur Bestuurskantoor / Rotterdam

”Je bent trots om bij BOOR te werken en op wat je betekent voor de maatschappij. We willen dat leerlingen en ouders dit herkennen en ook zo ervaren. We willen naar een situatie waar medewerkers van BOOR zich ambassadeur voelen van de organisatie en anderen aantrekken om bij BOOR te komen of blijven werken.”

Christianne van de Beek

Een wendbare organisatie

Stichting BOOR

“We zijn op weg naar een wendbare organisatie”, vertelt HRD adviseur Christianne van de Beek. “De wereld om ons heen verandert continu. De vraag is hoe speel je daar als schoolleider op in en hoe houd je je daarin staande? Hier is niet één pasklaar antwoord op te geven. Het is een ontdekkingsreis die we samen maken. We leren als organisatie continu en zijn in beweging.”

We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling.

Bestuurskantoor

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo'n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven.

Samen dansen

“BOOR wil graag een bruisende organisatie zijn, waarin we samen ‘dansen’, zoals prof. Dr. Lidewey van der Sluis dat noemt. Als hoogleraar Strategisch Talent Management en Organisatorisch Leiderschap inspireert zij ons in het streven naar een 4.0 mindset. Die mindset ontwikkel je niet ineens, dat gaat in kleine stappen.”

Stap voor stap

“Op de maandelijkse plenaire dagen in het s(bao) wordt elke keer samen de volgende stap bepaald. Dit doen we vanuit deze gedachte en met onze koers ‘Sta open’ en ons waardekompas als richting. In een 4.0 mindset zie je BOOR als een energiecentrale, waar veel beweging en energie tussen mensen is. Hier denken we samen over nieuwe mogelijkheden en ‘bruist’ het van de energie. Een wendbare organisatie moet het hebben van deze energie tussen mensen, mensen die samen aan dezelfde droom werken. Je bent trots om bij BOOR te werken en op wat je betekent voor de maatschappij. We willen dat leerlingen en ouders dit herkennen en ook zo ervaren. We willen naar een situatie waar medewerkers van BOOR zich ambassadeur voelen van de organisatie en anderen aantrekken om bij BOOR te komen of blijven werken.”

Leren van elkaar

“Alle schoolleiders hebben een tweedaagse training gevolgd over vakmanschap in wendbaar leiderschap. Deze groepen komen nog steeds maandelijks samen als ontwikkelgroepen. Hier bespreken zij met elkaar hoe je als schoolleider een stevig fundament kan bieden aan je school.”

“Zo werken we aan een stabiele basis of zoals wij dat noemen; “We houden het schip stabiel aan de onderkant.” Deze figuurlijke taal vertelt makkelijk wat we bedoelen. Dan kun je uitdagingen beter aan, ook als de golven hoog zijn. De mensen die op het dek van het schip aan het werk zijn, die in de wind staan en zeilen hijsen, kunnen zo flexibel zijn. Dat is een voorwaarde voor een wendbare organisatie. Succesvolle leiders zijn geen autoritaire leiders meer die vertellen hoe het allemaal moet. Het gaat om dienend leiderschap, het faciliteren van het team. Om daar te komen staat net als bij onze leerlingen het samen leren centraal. We proberen steeds beter open te staan voor elkaars ideeën en ervaring en de energie de we samen hebben optimaal benutten binnen BOOR. Verder te kijken dan de eigen school of scholengroep.”

‘De plenaire dagen met alle schoolleiders van het (s)bao zijn een goed moment om mensen te spreken die anders niet meteen op je pad zouden komen. Dit ervaren schoolleiders als een grote meerwaarde. Durven experimenteren in de praktijk is noodzakelijk in deze tijd van personeelstekort; out of the box denken, uitproberen en ervan leren. Niet alleen leren van je eigen experimenten maar juist ook van elkaar. Daarbij is het essentieel om te kijken hoe we zaken anders kunnen organiseren dan we gewend zijn en tegelijkertijd goed te blijven kijken wat mensen nou echt energie geeft, zodat we blijven bruisen met z’n allen.”