3 februari 2023

Pabo Hogeschool Rotterdam gaat voor gespecialiseerd

Vanaf het 2e leerjaar kunnen studenten kiezen om de opleiding voort te zetten met een specialisatie gericht op het sbo, so en vso. Afgelopen dinsdag was de kick-off en hebben we met elkaar super hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten. Hierbij waren ook 2 bijzondere pabo-studenten aanwezig; een met een auditieve en een met een visuele beperking. De HR gaat echt voor inclusief!

De route gespecialiseerd onderwijs
Bij het ontwikkelen van de route is gekeken wat mogelijk extra competenties zijn voor deze studenten en zijn er aanpassingen voorgesteld voor het curriculum. In het 2e jaar worden er oriƫnterende stages aangeboden, zodat de studenten daarna gericht voor een cluster of doelgroep kunnen kiezen.

Intensieve samenwerking
Om dit voor elkaar te krijgen is er de laatste jaren intensief samengewerkt met een zeer breed georiƫnteerd team. Initiatiefnemers zijn Angelique de Bruin en Mieke Hilster van de HR, in opdracht van de opleidingsscholen OSBOSS en AOS3R. Daarnaast hebben enthousiaste mensen vanuit diverse scholen van BOOR, Auris, VISIO en een aantal sbo-scholen meegedacht in de ontwikkeling en uiteraard het team van Anders Organiseren!

Binnenkort organiseert Marjolijne als programmaleider een bijeenkomst waarbij de HR het MT van onze scholen zal informeren over de voortgang en komende acties. Natuurlijk is er ook vanuit onze scholen commitment en samenwerking nodig!