OnBOORding

Elk schooljaar starten er bij Stichting BOOR zo’n dertig tot veertig nieuwe leidinggevenden (van alle sectoren en BOOR Services samen, van alle niveaus). Als nieuwe leidinggevende bij BOOR komt er veel op je af.

We vinden het dan ook belangrijk om onze nieuwe leidinggevenden zo goed als mogelijk te faciliteren om snel en plezierig hun rol als leidinggevende eigen te maken. Dit doen we met de onBOORding: een programma van een aantal maanden, waarin we elkaar beter leren kennen. Het programma bestaat uit verschillende bijeenkomsten in verschillende samenstellingen. We willen onze nieuwe leidinggevenden graag faciliteren om een zachte landing te maken op persoonlijk, school, sector en organisatie niveau. Daarbij maken we steeds de mix tussen drie elementen:

  • Sociaal onBOORden: zodat zij zich snel onderdeel voelen van de organisatie, zich welkom voelen en waardevolle relaties kunnen opbouwen met stakeholders en collega’s;
  • Operationeel onBOORden: zodat zij over de juiste materialen en kennis beschikken om hun werk goed te kunnen doen;
  • Strategisch onBOORden: zodat zij zich kunnen identificeren met de organisatie, met de missie, de structuur en de belangrijkste ontwikkelingen.

Het programma bestaat uit verschillende bijeenkomsten in verschillende samenstellingen (zie Visual). Hiermee faciliteren we onze nieuwe leidinggevenden om sneller hun weg te vinden in hun rol, op hun school, in hun sector en binnen onze organisatie. In de tabel hieronder leggen we de verschillende onderdelen uit. Sommige bijeenkomsten zijn voor alle leidinggevenden van alle sectoren, sommigen juist per sector. Zo leren ze de eigen sector en directe collega’s beter kennen en kunnen ze verbinden met leidinggevenden van een andere sector.

Wat

Voor wie

Inhoud

Kick-off Voor de gehele groep
(alle sectoren)
Kennismaken met elkaar, met de sectoren, met het bestuur en met BOOR Services
Masterclasses Kleinere groepen, zowel gemixt
als sectorspecifiek
Specifieke kennis vergroten op diverse onderwerpen, waarmee leidinggevenden regelmatig te maken krijgt
(denk aan verzuim, AFAS, etc.)
Intervisie Kleinere groepen: vo apart en
(s)bao en (v)so samen
Leren van en met elkaar onder begeleiding van een
HR-adviseur
Sectordag Per sector De diepte in over de eigen sector
Slotbijeenkomst Voor de gehele groep
(alle sectoren)
Leren van en met elkaar door samen te reflecteren op wat ze in hun rol en in de eerste maanden zijn tegengekomen en wat ze de organisatie willen meegeven ten behoeve van haar ontwikkeling