12 januari 2023

Subsidie programma school & omgeving

In december werd de subsidie toegekend aan de coalitie Schoolrijk010 waarvan stichting BOOR penvoerder is. De coalitiepartners investeren de subsidie in de periode 2023 -2025 in de kwaliteit van de vakleerkrachten als bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de programmering (rijke schooldag).
Het programma school en omgeving heeft als doel leerlingen te helpen zichzelf te ontplooien, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen vaardigheden ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

De coalitie bestaat uit: BOOR, PCBO, RVKO, SIPOR, Gro-up / st. van Brienenoordschool, SIOZ, CVO, LMC, SIVOR, het programmabureau NPRZ, gemeente Rotterdam, HefGroep-KindeRdam, SKVR en Vakmanstad.