''Begeleiding bij de pabo, gecombineerd met je baan en thuissituatie, is heel belangrijk.''

Valentine van der Ent-Spaan / Leerkrachtondersteuner OBS Pluspunt / Rotterdam

“Er zijn collega’s die goed zijn in rekenen en samen met mij een middag gaan zitten. Dat vind ik zo fijn!”

Valentine van der Ent-Spaan

Blij met de begeleiding vanuit BOOR

OBS Pluspunt

Na 21 jaar kinderopvang maakte zij op 40-jarige leeftijd de overstap naar het onderwijs. Valentine van der Ent-Spaan (41) ging de uitdaging aan en is nu leerkrachtondersteuner op obs Pluspunt. Deze Rotterdammer houdt niet van stilzitten, want het volgende avontuur is ze inmiddels alweer gestart: de flexibele duaal pabo.

"Kwalitatief goed onderwijs met veel differentiatie."

OBS Pluspunt

Pluspunt verzorgt onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar en is gelegen op de grens van de wijken ‘s-Gravenland en Prinsenland, in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander.

Struikelblok

Valentine is in het verleden al eens aan de pabo begonnen. Toen was de wiscat het struikelblok, haalde ze haar propedeuse niet en daar stopte de leerkrachtdroom voor haar. Haar passie voor het werken met kinderen bracht ze vervolgens 21 jaar lang in de praktijk in de kinderopvang. Anderhalf jaar geleden ging het toch weer kriebelen bij haar. “Voor de klas staan. Dat is wat ik echt graag wil.”

Dus het roer ging om. Met haar mbo-plus diploma Leraarondersteuner kon ze gelijk de overstap maken en ging ze aan de slag als leerkrachtondersteuner bij obs Pluspunt. Na een jaar werken in deze functie merkte ze al dat ze meer wilde regelen en meer verantwoordelijkheid wilde.

Klaar voor de start

In mei vorig jaar kreeg ze van haar directeur de kans om via Boor met de pabo te starten. “Ik mocht deelnemen aan het traject Klaar voor de start.” Ze is hier in september vorig jaar mee gestart bij Hogeschool Inholland. Tot en met januari heeft ze elke maandagavond lessen gevolgd. “Dit was zo fijn, omdat ik een goed beeld kreeg van wat er van je gevraagd wordt op de pabo. Ook word je geholpen met het voorbereiden van de toelatingstoetsen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. Die heb ik alledrie behaald.”

Daarnaast krijg je tijdens dit traject de kans om een gedeelte van de pabo af te ronden. “Zo heb ik de eerste fase van de pabo al afgerond in de praktijk bij Klaar voor de start. Dan sta je al 1-0 voor als je met de pabo begint.”

Samen met vijftien mensen, in de leeftijd van 20 tot 52 jaar, heeft ze dit traject gevolgd. “Het is een gemengd gezelschap. De een heeft nog nooit voor de klas gestaan, de ander een paar keer en weer een ander is er al vertrouwd mee. Soms gebeurt het dus wel eens dat er wat herhaling voorbijkomt, zeker met mijn pedagogische ervaring in de kinderopvang.”

Flexibele duaal pabo

Onlangs is ze gestart met de flexibele duaal pabo bij Hogeschool Inholland. Ze had haar assessment en de toelatingstoetsen behaald. Bovendien werd duidelijk uit het gesprek met de begeleider van BOOR en de leercoach van Inholland dat zij geschikt is voor de pabo. Je krijgt de kans om deze opleiding binnen 2,5 jaar af te ronden. Valentine zegt daarover dat “het niet moeilijk is, maar wel heel veel.”

Voor Valentine is deze vorm van studeren een uitkomst, omdat ze een gezin heeft met een man, een tweeling van 11 jaar en nog een kind van 15 jaar. “Dan is een voltijdstudie geen optie meer. Een keer per week op maandag studeer ik een hele dag op Hogeschool Inholland. Daarnaast loop ik op dinsdag en donderdag stage op obs Pluspunt.”

Leerkracht kleuters

Ze moet vóór 1 juli dit jaar haar wiscat hebben behaald met een score van 120 om door te kunnen gaan met de pabo. Dat is een eis vanuit BOOR. “De eerste keer heb ik een score van 110 gehaald. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat ik de herkansing wél ga halen. Ik wil nu niet wéér meemaken dat ik door rekenen niet mijn droom kan waarmaken.” Ze krijgt daarbij steun van haar directeur en Paula. “Ook zijn er collega’s die goed zijn in rekenen en samen met mij een middag gaan zitten. Dat vind ik zo fijn!”

Valentine is heel blij met de begeleiding vanuit BOOR. “Paula van Wijk, de begeleider vanuit BOOR, is altijd bereikbaar, denkt mee en zet zich in om samen naar oplossingen te zoeken. Het geeft mij rust dat ik op iemand kan terugvallen. Begeleiding bij de pabo, gecombineerd met je baan en thuissituatie, is heel belangrijk.” Daarnaast heeft ze ook nog een leercoach van Hogeschool Inholland die haar helpt.

De leerkracht in spe werkt momenteel met kinderen die uiteenlopende achtergronden hebben. “Zo werk ik onder andere met een leerling die de ziekte van Duchenne heeft; een ingrijpende spierziekte. Ik loop nu stage in groep 3. Voor de kinderen ben ik nog steeds de juf en is er weinig veranderd. Ik moet vooral op het gebied van didactiek nog veel leren, waaronder een les gestructureerd geven.” Ze vindt het mooiste van dit vak dat de kinderen zo blij en enthousiast zijn zodra ze juf Valentine weer zien. En waar wil ze over vijf jaar staan? “Als leerkracht voor de kleuters!”