Dat wij een stukje mogen zijn op het pad van de leerling, op weg naar zelfstandigheid in de maatschappij. Dat maakt mij echt heel gelukkig. ""

Jessica Koring / leerkracht en intern begeleider SO Dr. A. van Voorthuysenschool / Rotterdam

Jessica Koring

In kaart brengen wat deze kinderen nodig hebben, vind ik geweldig om te doen

In kaart brengen wat deze kinderen nodig hebben, vind ik geweldig om te doen

Dat het leren anders verloopt dan op het regulier onderwijs, maakt werken in het speciaal onderwijs voor Jessica Koring extra interessant. Ze begon als leerkracht op de Dr. A. van Voorthuysenschool en is daarnaast nu ook intern begeleidster.

“Dit is een cluster 3 school, voor leerlingen die zeer moeilijk leren en met een IQ tot 70. Er zitten hier ook kinderen met autisme en ADHD. Een uitdagende doelgroep, zullen veel mensen zeggen. Ik voel me er juist helemaal op mijn plek. In kaart brengen wat deze kinderen nodig hebben en hoe we ze het best kunnen helpen zich te ontwikkelen, dat vind ik geweldig om te doen.”

Veelomvattend

Als intern begeleidster is Jessica verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. “Dat is veelomvattend”, zegt ze. “Ik monitor de ontwikkelingen van de leerlingen. Als er zorgen zijn, ga ik in overleg met de leerkracht om te kijken hoe we kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Maar ook over de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht. Wat heeft hij of zij nodig om de leerling te helpen? Daarnaast heb ik veel contacten met ouders en externen. Het wijkteam bijvoorbeeld, maar ook met verschillende samenwerkingsverbanden. “Ik begeleid de groepsbesprekingen, ik kijk naar de kwaliteit van het onderwijs en ik zorg dat de onderwijsvernieuwingen doorkomen wanneer die er zijn.”

Een paar dagen per week voor de klas

“Superleuk werk dus, vindt Jessica. “Wie is de leerling en wat heeft hij of zij nodig? Dat heb ik altijd al heel interessant gevonden. En ook hoe we daar op kunnen inspringen en zorgen dat ieder kind zich fijn voelt en zich gehoord en gezien voelt. Dat wij een stukje mogen zijn op het pad van de leerling, op weg naar zelfstandigheid in de maatschappij. Dat maakt mij echt heel gelukkig. In de klas observeren hoort er ook bij. Het is ook niet voor niks dat ik ook nog een paar dagen per week voor de klas sta. Dan leer je echt de kinderen kennen. Daar haal ik ook weer zaken uit die ik kan meenemen in mijn functie als intern begeleidster. Of ik zie leerkrachten dingen doen, die ik heel goed vind, en die ik dan weer doorgeef aan andere leerkrachten.”

Mijn band met de kinderen

“Twee jaar werkte ik in het regulier onderwijs, bij groep 5/6. De switch was echt een goeie zet. Deze doelgroep past beter bij mij. De leerlingen staan meer open en zijn meer ontvankelijk. In het speciaal onderwijs is je rol groter. Je neemt ook een stuk zorg op je. Dat merk ik echt in mijn band met de kinderen. Dat maakt soms ook dat het lastiger is om dingen los te laten. Want naast hele mooie en leuke dingen, maak je soms ook schrijnende zaken mee. Dan is het zaak om werk en privé te scheiden. Dat lukt niet altijd meteen, maar gelukkig hebben we een geweldig team en kunnen we er altijd met elkaar over praten.”

Erg ambitieus

“Werken voor een BOOR school bevalt me ook heel goed. Er wordt echt geluisterd naar je ambities. Ik ben hier begonnen als leerkracht en vervolgens heb ik mijn master SEN behaald. Op dit moment volg ik de opleiding tot Schoolleider. BOOR faciliteert dat allemaal. Ze zijn als bestuur erg ambitieus. Maar ook voor de mensen die op de scholen werken.”